Generell

Generelle vilkår gjelder for besøket og bruken av nettstedet og andre tjenester som tilbys av oss. Vennligst studer disse vilkårene nøye før du besøker nettstedet og/eller bruker våre tjenester. Hvis det er ett eller flere punkter i våre generelle vilkår og betingelser som du ikke er enig i, eller hvis du har problemer med å lese disse generelle vilkårene, kan du umiddelbart avbryte besøket på nettstedet. Dette eller fremtidige besøket på nettstedet og/eller bruken av tjenestene våre innebærer at du godtar disse generelle vilkårene i sin helhet og uten forbehold. For å bruke nettstedet og applikasjonene som er gitt der, kreves registrering, hvor brukeren bruker et personlig passord.

Artikkel 1: Definisjoner

1.1. Connect Media: Operatør, eier og operatør av nettstedet.

1.2. Hyperkobling: Koblinger som primært er ment for presentasjon til en menneskelig bruker.

1.3. Nettsted: Et medium for presentasjon av informasjon via Internett.

1.4. Bruker: Personen som besøker nettstedet og bruker det på en måte som beskrevet i artikkel 3. Brukeren trenger ikke å søke fysisk kontakt.

1.5. Underholdningsprofil: Personen som på vegne av Connect Media opprettholder kontakt (chat) med brukeren via nettstedet for betalt underholdning. Ingen fysisk kontakt kan opprettes med en underholdningsprofil.

1.6. Kreditt: Betalingsmåte for å kunne kommunisere via nettstedet.

1.7. Profil: Helheten av personlige egenskaper og preferanser fra bruker- og underholdningsprofilen er gitt for å gjøre det synlig på nettstedet.

1.8. Innhold: Det faktiske innholdet på nettstedet, dette innholdet inkluderer, men er ikke begrenset til, filmer, bilder, tekster og profiler.

1.9. Logging: Digital lagring av databidrag fra bruker.

Til toppen

Artikkel 2: Vilkårens omfang og art

2.1. Disse generelle vilkårene gjelder mellom Connect Media og bruker.

2.2. Disse generelle vilkårene gjelder for bruk av nettstedet.

2.3. Der deler av disse vilkårene kan være gyldige eller ugyldige, forblir de andre delene i kraft, og den aktuelle delen vil bli konvertert til en gyldig del som påvirker den opprinnelige intensjonen så mye som mulig.

Artikkel 3: Innhold og bruk av nettstedet

3.1 Nettstedet tilrettelegger ikke sex for betaling eller legger ikke til rette for prostitusjon og/eller eskorte. Hvis nettstedet mistenker at brukeren opptrer i strid med de generelle vilkårene, forbeholder nettstedet seg retten til å rapportere dette til politiet eller andre rettslige myndigheter. I tillegg vil brukerens konto umiddelbart bli inaktiv, hvorved eventuelle utestående kreditter umiddelbart vil utløpe. Nettstedet er en plattform for brukere å kommunisere og er en passiv kobling mellom online publisering og distribusjon av profil og annen informasjon.

3.2. Nettstedet har også som mål å tillate brukere å kommunisere med underholdningsprofiler.

3.3. Kommunikasjon via nettstedet skjer mot betaling med kreditter. Kreditt har en begrenset gyldighet og utløper automatisk etter 90 dager ubrukt. Når kontoen er deaktivert, utløper alle utestående kreditter. Under forholdene nevnt i artikkel 12 har brukeren muligheten til å benytte seg av angreretten og å få tilbakebetalt beløpet på den/de kjøpte kredittene.

3.4. Nettstedet har ikke som mål å etablere fysisk kontakt mellom brukere av nettstedet. Imidlertid er det ikke forbudt for brukere å inngå avtaler med hverandre via nettstedet som fører til fysisk kontakt mellom brukere. Connect Media garanterer ikke at slike avtaler via nettstedet faktisk vil føre til fysisk kontakt.

3.5. Connect Media kan (og lar) underholdningsprofiler ta direkte kontakt og påvirke samtaler på nettstedet. Dette er fiktive profiler der formålrt er betalt underholdning og der ingen fysisk kontakt er mulig.

3.6. Bruk av nettstedet og tjenestene som tilbys via nettstedet er åpent for enhver person som har nådd minimumsalderen på 18 år. Hvis brukeren ennå ikke har fylt 18 år, må han/hun motsette seg innholdet på nettstedet og/eller brukeren befinner seg i et geografisk område der tilgang til nettstedet eller bruken av det er forbudt, må brukeren umiddelbart forlate nettstedet.

3.7. Bruker kan opprette en profil ved å gå gjennom hele registreringsprosessen. Når du går gjennom registreringsprosessen, må brukeren oppgi aktuell og fullstendig informasjon om seg selv. Brukeren garanterer at eventuelle endringer i disse dataene vil bli umiddelbart videreført til nettstedet eller om nødvendig justert av brukeren på sine egne sider på nettstedet. Ved å fullføre registreringen, gir firma en lisens til å bruke immaterielle rettigheter på innholdet som leveres av brukeren til nettstedet. Spesielt inkluderer denne lisensen rett til Connect Media til å duplisere, vise, tilpasse, oversette, skanne, bruke i reklameformål, både kommersielt og ikke-kommersielt, underlisensiere eller overføre innhold relatert til brukerens profil.

3.8. Brukeren har ikke lov til å opprette en profil for andre, overføre den og / eller tillate andre å bruke profilen sin. Hvis dataene til brukeren av en eller annen grunn ikke lenger er korrekte eller fullstendige, må brukeren justere dataene på en slik måte at de er oppdatert på nytt. Hvis brukeren gir feil eller ufullstendig informasjon om seg selv, og hvis Connect Media fastslår at informasjonen som er gitt er feil eller ufullstendig, kan selskapet avslutte eller suspendere kontoen.

3.9. Brukeren er fullt ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet hemmelig. Brukeren alene er ansvarlig for tredjeparters bruk av kontoen, uavhengig av hvordan denne tilgangen til kontoen oppnås. I tilfelle mistanke om misbruk av kontoen, vil Connect Media umiddelbart varsle brukeren og har rett til å fjerne brukertilgang.

Til toppen

3.10. Connect Media er ikke ansvarlig for bruk eller feil bruk av kontoen, eller avviser noe ansvar i den forbindelse.

3.11. Å få tilgang til nettstedet på en uautorisert måte er straffet av loven. Ved mistanke om misbruk vil Connect Media umiddelbart sende inn en rapport.

3.12. Brukeren har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til tredjeparter, som brukeren har via nettstedet, annet enn utelukkende for seg selv.

3.13. Brukeren har ikke tillatelse til å overføre personopplysningene til tredjeparter, som brukeren har via nettstedet, til tredjeparter eller bruke dem til å sende 'søppelpost', 'spam', 'kjedebrev', 'mailings' osv. til andre brukere, tidligere brukere og/eller underholdningsprofiler.

3.14. Brukeren har ikke lov til å kommentere eller distribuere innhold som krenker andres rettigheter. Brukeren har heller ikke lov til å publisere innhold som er ærekrenkende, fornærmende, uanstendig, sårende eller voldelig, eller som kan provosere politikk, rasisme eller vold. Generelt har ikke brukeren lov til å legge ut innhold som bryter med målene for nettstedet eller gjeldende lover, regler eller anstendighetsstandarder.

3.15. Brukeren har ikke tillatelse til å bruke nettstedet på noen måte eller få det brukt til ulovlige handlinger, begå straffbare handlinger og/eller for handlinger som er i strid med generelt gjeldende standarder og verdier. Dette inkluderer blant annet følgende: brudd på immaterielle rettigheter til tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til: opphavsrett, varemerkerettigheter, rettigheter i henhold til europeisk direktiv 96/9 om juridisk beskyttelse av databaser, patentrettigheter, designrettigheter); tyveri; ulovlig og/eller kriminell distribusjon av hemmelig eller konfidensiell informasjon; ulovlig eller straffbar distribusjon av tekster og / eller bilde- og lydmateriale, inkludert rasistiske uttalelser, (barn) pornografi, kriminell datatrafikk, fornærmende uttalelser og såkalte. 'postbomber'; datamaskinspass ('hacking') via nettstedet; ødeleggelse, skade eller gjengivelse ubrukelig av systemer eller automatiserte verk og programvare fra andre; spre virus eller på annen måte bevisst forstyrre kommunikasjon eller datalagring; få tilgang ved hjelp av falske nøkler, falske koder og falske attributter.

3.16. Brukeren har ikke lov til å publisere bilder av andre enn brukeren selv på nettstedet. Connect Media forbeholder seg retten til å nekte, endre eller fjerne bilder, animasjoner eller andre bilder. Det er heller ikke tillatt å distribuere bilder som er innhentet via nettstedet på andre nettsteder eller plattformer.

3.17. Brukeren har ikke lov til å inkludere kontaktdetaljer som telefonnumre, gateadresser, etternavn, URL-er, e-postadresser eller annen personlig identifiserbar informasjon eller å be om å få kontaktinformasjon i profilen eller på bilder av brukeren. Connect Media forbeholder seg retten til å nekte, endre eller fjerne profiler eller deler av profiler.

Til toppen

Artikkel 4: Beskyttelse av personopplysninger:

4.1. Nettstedets personvernbetingelser gjelder for bruk av nettstedet. Den beskriver hvordan forbrukerens personopplysninger blir behandlet. Nettstedet overholder herved de juridiske reglene om beskyttelse av personvern og lovgivningen om informasjonskapsler.

4.2. Hvis Connect Media har en rimelig mistanke om brudd på reglene på nettstedet i artikkel 3 og andre brukere opplever (mulig) skade eller plage, har nettstedet rett til å legge merke til dataene som utveksles mellom brukere via nettstedet. Nettstedet utdyper dette i personvernbetingelsene.

Artikkel 5: Ansvar

5.1. Connect Media gjør sitt ytterste for å gjøre nettstedet tilgjengelig på en uavbrutt måte og for å sikre det på alle rimelige måter.

5.2. Connect Media er ikke ansvarlig for plager forårsaket av arbeid, problemer, inngrep, endringer eller begrensninger i funksjonalitet eller andre forhold som påvirker tilgjengeligheten og bruken av nettstedet.

5.3. Connect Media er ikke ansvarlig for korrekthet, fullstendighet og aktualitet av brukerprofiler. Innholdet i det gjenspeiler brukerens mening. Noen profiler, annonser eller bidrag kan være for betalte underholdningsformål. Fysiske kontakter er ikke mulig i slike tilfeller.

5.4. Connect Media er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av bruken av nettstedet.

Til toppen

Artikkel 6: Innhold

6.1. Innholdet på nettstedet består av profiler, brukerbidrag, underholdningsprofiler og reklame.

6.2. Connect Media har ikke mulighet til å kontrollere innholdet i Profiler permanent.

6.3. Connect Media sjekker ikke bidragene som brukere og underholdningsprofiler bytter.

6.4. Connect Media kontrollerer ikke innholdet eller riktigheten av eksterne lenker (annonser).

6.5. Hvis brukeren mistenker brudd på loven, vil Connect Media fjerne de relevante uttalelsene og den relevante profilen og gjøre alt for å forhindre gjentakelse av disse.

6.6. Connect Media bruker blant annet nettsteder til tredjeparter for å sende besøkende til nettstedet, enten det er mot et gebyr eller ikke. Disse tredjepartene er ansvarlige for innholdet på nettstedet deres og måten de sender brukeren til nettstedet ved hjelp av hyperkoblinger.

6.7. Nettstedet er ikke en del av Match group og er heller ikke under kontroll av Match group

Til toppen

Artikkel 7: Personvern, personopplysninger og kontroll av bruk

7.1. Connect Media tar stor vekt på å beskytte brukeropplysningene og deler ikke dette med tredjeparter med mindre Connect Media er forpliktet til å gjøre det på grunnlag av en lovbestemmelse. Se personvernerklæringen på nettstedet i detalj.

7.2. Under besøket på og bruken av nettstedet blir informasjon om brukeren logget. Denne informasjonen er nødvendig for riktig funksjon av nettstedet og optimalisering / forbedring av nettstedet og bruken av nettstedet. Denne informasjonen kan også brukes til å spore feil og / eller brudd på disse generelle vilkårene og lovbestemmelsene som Connect Media anser nødvendig.

7.3. I tilfelle brudd på bestemmelsene i disse generelle vilkårene, handlinger som er i strid med loven og / eller i tilfelle svindel, vil kontoen bli sperret med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel, og medlemskapet vil bli avsluttet umiddelbart. Den kjøpte saldoen utløper umiddelbart og ugjenkallelig. Kostnadene forbundet med å oppdage misbruk eller svindel blir gjenopprettet fra brukeren. Connect Media forbeholder seg retten til å dekke alle skader og rettslige og utenomkostninger fra brukeren.

Til toppen

Artikkel 8: Klagebehandling

8.1. Alle klager relatert til bruk av nettstedet, kvalitet eller annen klage vil bli tatt på alvor av Connect Media.

8.2. Bruker må sende inn en klage skriftlig via e-post til Connect Media.

8.3. Connect Media vil prøve å løse klagen innen 10 virkedager. Connect Media vil informere brukeren om dette skriftlig via e-post

Til toppen

Artikkel 9: Brukertvister

9.1. Connect Media er ikke involvert i kommunikasjon mellom brukere. Bruker skadesløsholder Connect Media mot enhver form for direkte eller indirekte skade som følge av kommunikasjon mellom bruker og en eller flere andre brukere.

Til toppen

Artikkel 10: Immateriell eiendom

10.1. Alle immaterielle rettigheter, samt alle lignende rettigheter til alle tjenester, produkter og informasjon som tilbys på nettstedet, hviler utelukkende hos Connect Media eller dets lisensgivere.

10.2. Ingenting fra dette nettstedet kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra Connect Media. Immaterielle rettigheter til alle tekster, bilder, lyder og programvare på dette nettstedet tilhører Connect Media eller dets lisensgivere.

10.3. I den grad bruker sender tekster, bilder, lyder og / eller programvare til Connect Media eller etterlater dem på nettstedet, overfører bruker alle immaterielle rettigheter til Connect Media og skadesløsgjør derfor Connect Media mot krav fra tredjeparter. Connect Media har derfor rett til blant annet å utnytte disse bidragene kommersielt.

10.4. Hvis Connect Media blir informert om (påstått) krenkende materiale eller om (påståtte) krenkende lenker på nettstedet, da har Connect Media rett, men ikke forpliktelsen, til å umiddelbart fjerne dette innholdet eller linkene.

Til toppen

Artikkel 11: Oppsigelse

11.1. Avtalen med hensyn til bruk av tjenestene på nettstedet mellom partene inngås på ubestemt tid. Brukeren har rett til å slutte å bruke Tjenesten og slette kontoen når som helst.

11.2. Hvis brukeren sletter kontoen, slettes alle data og meldinger permanent fra systemet. Brukeren kan derfor ikke lenger kreve noen utestående kreditter.

11.3. Under forholdene nevnt i artikkel 12 har brukeren muligheten til å benytte seg av angreretten og beløpet på den/de kjøpte refusjonskredittene.

Til toppen

Artikkel 12: Refleksjonstid

12.1. Brukeren har rett til å kansellere kjøpet av kreditter kjøpt gjennom en kredittpakke innen 14 dager uten å oppgi grunner (angreretten). Hvis brukeren bruker de kjøpte kredittene og tilhørende tjenester innen disse 14 dagene, bortfaller angreretten. Refusjoner vil bli tilbakebetalt ved bankoverføringsmetode innen 14 dager etter at brukeren har gitt beskjed om at han ønsker å gjøre bruk av angreretten. I disse tilfellene må brukeren alltid oppgi en bankkonto.

12.2. For å utøve angreretten, må brukeren informere oss om sin beslutning om å kansellere kjøpet ved hjelp av en entydig uttalelse (f.eks. Skriftlig med post, faks eller e-post).

12.3. Brukeren kan bruke vedlagte skjema for tilbaketrekning av modellen , men er ikke forpliktet til å gjøre det. For å oppfylle angrefristen er det tilstrekkelig å gi beskjed om utøvelsen av angreretten før uttaksperioden på 14 dager er utløpt.

12.4. Hvis brukeren kansellerer avtalen, vil han motta alle betalinger han har gjort til det tidspunktet tilbake fra oss. Iinkludert leveringskostnader, (med unntak av eventuelle tilleggskostnader som følge av ditt valg av en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss) uten forsinkelse og senest 14 dager etter at vi har fått beskjed om beslutningen om å trekke kansellere kontrakten.

12.5. Hvis brukeren har bedt om å starte utførelsen av tjenestene i løpet av uttaksperioden, betaler han et beløp som er proporsjonalt med det som allerede er levert på det tidspunktet han har informert oss om at han trekker seg fra avtalen, sammenlignet med full ytelse av avtalen.

12.6. I samsvar med loven kan brukeren skylde verdikompensasjon, hvis brukeren likevel har benyttet seg av de betalte tjenestene, bortfaller brukerens angrerett. Beløpet på verdikompensasjonen bestemmes basert på antall etablerte kontakter. Verdikompensasjonen er begrenset til maksimalt tre fjerdedeler av kostnadene for den mest populære kredittpakken, dette vil bli trukket fra summen av beløpet som skal tilbakekalles.

Til toppen

Artikkel 13: Endringer i pris og generelle vilkår

13.1. Connect Media har rett til å endre (publiserte) priser for bruk av nettstedet, så vel som arten og innholdet av bruken av nettstedet, når som helst og derved å justere bestemmelsene i disse generelle vilkårene eller mer fullstendig.

13.2. Connect Media informerer ikke brukeren aktivt om endringer i de generelle vilkårene. Brukeren må derfor regelmessig sjekke om han godtar gjeldende generelle vilkår. Hvis brukeren fortsetter å bruke nettstedet etter ikrafttredelsesdatoen for endringene, indikerer brukeren at han / hun er enig i endringene og har godtatt dem.

13.3. Connect Media er ikke ansvarlig for (direkte og indirekte) skade eller konsekvenser som følge av endringer på nettstedet og bruken av dette.

13.4. Alle tvister som oppstår mellom bruker og Connect Media vil bli forelagt den kompetente domstolen i distriktet Amsterdam, med mindre obligatorisk lov foreskriver at tvisten må sendes til en annen domstol.

Til toppen

13.3 Nederlandsk lov gjelder for disse vilkårene og bruken av nettstedet.

Personvernerklæring:

Denne siden drives av Connect Media. Personvernfølsomme data eller personlige data behandles på dette nettstedet. Connect Media anser nøye håndtering av personopplysninger som svært viktig. Personopplysninger blir derfor behandlet nøye og sikkert av oss. Connect Media følger personvernloven.

Dette betyr at vi i våre prosesser tar hensyn til kravene i personvernlovgivningen. Dette betyr blant annet at:

 • Vi oppgir tydelig for hvilke formål vi behandler personopplysninger. Vi gjør dette via denne personvernerklæringen;
 • Vi begrenser vår innsamling av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • Vi spør deg først om godkjenning til å behandle personopplysningene dine, i tilfeller der din tillatelse er nødvendig;
 • Vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger dette gjelder også krav fra partnere som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • Vi respekterer din rett til å oppgi, rette eller slette dine personlige data på din forespørsel.
Til toppen

Registrering och bearbetning av data:

All informasjon du oppgir vil være Connect Media sitt ansvar. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker og til hvilket formål. Vi anbefaler at du leser dette nøye.

Til toppen

Bruk av personopplysninger:

Når du bruker tjenesten vår, får vi visse opplysninger fra deg. Dette kan være personopplysninger. Vi lagrer og bruker bare personopplysningene som blir levert direkte av deg, i sammenheng med tjenesten du har bedt om, eller når det er klart at de blir levert til oss for behandling.

Vi bruker følgende informasjon for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen:

 • E-postadresse
 • Betalingsinformasjon
 • Kjønn
 • Ditt brukernavn
 • Dine (profil) bilder
 • Fødselsdato
 • IP-adresse
 • Seksuelle preferanser og interesser
Til toppen

Registrere:

For å kunne få full bruk av alle tjenestene, må du først registrere deg. Du må først registrere deg for å få tilgang til noen av tjenestene våre. Etter registrering lagrer vi personopplysningene du oppgir via brukernavnet du har valgt. Vi lagrer denne informasjonen slik at du ikke trenger å legge informasjonen inn hver gang, og slik at vi kan kontakte deg i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Vi vil ikke levere dataene som er knyttet til ditt brukernavn til tredjeparter, med mindre dette er nødvendig i sammenheng med gjennomføringen av avtalen som du inngår med oss, eller hvis dette er lovpålagt. I tilfelle mistanke om svindel eller misbruk av våre tjenester, kan vi overlevere personopplysninger til kompetente myndigheter.

Til toppen

Tilgangsportal:

Med vår portal kan du få tilgang til et administrasjonsmiljø der du selv kan angi, spesifisere og endre informasjon.

Til toppen

Betalinger:

Når du betaler hos oss, bruker vi dine personlige data til å behandle dem. For riktig betalingsbehandling bruker vi betalingstjenesteleverandører som tar seg av betalingen for deg gjennom et sikkert miljø. Vi ber bare om nødvendig informasjon for å utføre betalingen. Dataene dine blir ikke brukt til andre formål.

Til toppen

Markedsføring:

I tillegg til informasjonen på nettstedet vårt, kan vi også informere deg på e-post om våre personlige produkter og tjenester. Vi kan be om din mening via e-post for å legge til rette og forbedre tjenestene som tilbys av Connect Media.

Til toppen

Kontakt skjema:

Gjennom våre tjenester tilbyr vi muligheten til å stille spørsmål ved hjelp av et kontaktskjema, for å håndtere spørsmålet ditt blir du bedt om å fylle ut ulike opplysninger. Du velger selv hvilken informasjon du vil gi. For fullstendig svar og behandling blir dataene du sender oss lagret så lenge som skjemaets art eller innholdet i e-posten anses som nødvendig.

Til toppen

Utgivelse:

Når du bruker tjenesten vår, blir følgende informasjon publisert slik at den er synlig for andre medlemmer på nettstedet:

 • Ditt brukernavn
 • Kjønn og alder
 • Ditt (profil) bilder
 • Informasjonen du har gitt og om dine interesser og seksuelle preferanser.
Til toppen

Annonser:

Nettstedet vårt kan vise annonser.

Til toppen

Avsetning til tredjepart:

Vi kan videreformidle dine data til våre partnere. Disse partnerne er involvert i gjennomføringen av avtalen. Disse partnerne bruker bare dataene dine til tjenestene på nettstedet, inkludert håndtering av betalinger, håndtering av e-posttjenesten og innholdsbehandling. Det er inngått en egen databehandlingsavtale med hver enkelt partner. Dette for å inngå avtaler om sikkerhet og håndtering av våre data.

Til toppen

Prosessoravtale med tredjeparter:

Følgende punkter er nedfelt i behandlingsavtalen, utarbeidet av Connect Media i samarbeid med tredjeparter:

 • Formålet med databehandlingen
 • Hvilke sikkerhetstiltak blir tatt for å beskytte dine personlige data
 • Håndtere lagring av personopplysninger
 • Underprosessorer som er engasjert for å tilby våre tjenester

Vi har utarbeidet en prosessoravtale for personopplysningene vi behandler fra våre medlemmer. Dette er inkludert i sin helhet i vår personvernerklæring for å overholde ansvarligheten. Denne prosessoravtalen gjelder bare når vi behandler personopplysninger om medlemmene våre. Databehandlingsavtalen gjelder automatisk hvis det ikke gjøres innvendinger mot disse vilkårene.

Til toppen

Hemmelighold og konfidensialitet:

Alle personopplysninger som våre partnere mottar fra oss og som er inkludert i prosessoravtalen, er underlagt taushetsplikt overfor tredjeparter. Prosessoren vil ikke bruke denne informasjonen til et annet formål enn det den har fått den til. Denne taushetsplikten gjelder ikke hvis det er logisk nødvendig å gi informasjonen til tredjeparter med tanke på oppgavens art og gjennomføringen av prosessoravtalen, eller det er en juridisk forpliktelse til å gi informasjonen til en tredjepart.

Til toppen

Bruk av informasjonskapsler:

Connect Media bruker informasjonskapsler når vi tilbyr dette nettstedet for å identifisere deg og dermed gjøre det lettere for deg å få tilgang til nettstedet. Informasjonskapsler plasseres også via tredjeparter som er engasjert av oss.

Når du besøker nettstedet for første gang, vises et varsel der vi forklarer hvorfor vi bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettstedet tolker vi som samtykke (din godkjenning) i bruk av informasjonskapsler.

Du kan deaktivere informasjonskapsler via nettleseren din. Husk at det da er mulig at nettstedet vårt ikke lenger fungerer som optimalt.

Vi har gjort avtaler med tredjeparter som plasserer informasjonskapsler, om bruk av informasjonskapsler og applikasjoner. Vi har imidlertid ikke full kontroll over hva leverandørene av disse applikasjonene selv gjør med informasjonskapslene når de leser dette.

Til toppen

Klikk-atferd og Google Analytics:

Besøksdata spores på nettstedet for å måle interessen for de forskjellige delene av nettstedet. Som et resultat kan utformingen av nettstedet tilpasses interessene og opplevelsene til besøkende.

Vi bruker også Google Analytics for å holde rede på hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Vi har inngått en prosessoravtale med Google for å inngå avtaler om håndtering av dataene våre. Videre har vi ikke tillatt Google å bruke den innhentede Analytics-informasjonen til andre Google-tjenester.

Til toppen

Sikkerhet:

Vi tar sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Spesielt tar vi følgende tiltak:

 • Tilgang til personopplysninger er beskyttet med et brukernavn og passord
 • Etter mottak lagres dataene i et eget, beskyttet system
 • Vi tar fysiske tiltak for å beskytte tilgangen til systemene der personopplysninger er lagret
 • Vi bruker sikre tilkoblinger (Secure Sockets Layer eller SSL) som beskytter all informasjon mellom deg og nettstedet vårt når du skriver inn dine personlige data
 • Vi fører logger over alle forespørsler om personopplysninger
Til toppen

Oppbevaringsperioder:

Personopplysningene beskrevet ovenfor vil oppbevares så lenge det er nødvendig for å behandle bestillingene dine, inkludert garanti. Dataene dine blir også lagret for statistiske og datadrevne formål. Dataene dine blir lagret i maksimalt to år etter registrering. Dataene vil da bli slettet, med mindre det er en juridisk forpliktelse som krever lengre lagring.

Til toppen

Nettsteder til tredjeparter:

Denne personvernerklæringen gjelder ikke nettsteder til tredjeparter som er koblet til nettstedet vårt ved hjelp av lenker. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene vil håndtere dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

Til toppen

Personlig:

Brukeren har ikke lov til å opprette en profil for andre, overføre denne og / eller la andre bruke profilen. Hvis brukerens data av en eller annen grunn ikke lenger er korrekte eller fullstendige, må brukeren justere dataene slik at de er oppdatert igjen. Hvis brukeren gir feil eller ufullstendig informasjon om seg selv, og hvis Connect Media fastslår at informasjonen som er gitt er feil eller ufullstendig, kan Connect Media avslutte eller stenge kontoen.

Til toppen

Brukernavn og passord:

Brukeren er fullt ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet hemmelig. Brukeren alene er ansvarlig for tredjeparters bruk av kontoen, uavhengig av hvordan denne tilgangen til kontoen oppnås. Ved mistanke om misbruk av kontoen, skal bruker umiddelbart varsles og Connect Media har rett til å fjerne brukertilgang.

Til toppen

Informasjon fra andre brukere:

Du har ikke lov til å bruke den personlige informasjonen til tredjeparter som du har tilgjengelig via nettstedet til noe formål, inkludert å overføre denne informasjonen til tredjeparter eller sende utsendelser til personer hvis informasjon du har via nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil distribuere 'søppelpost', 'spam', kjedebrev, 'mailings' eller massedistribusjon av e-post til brukere eller tidligere brukere.

Til toppen

Endringer i personvernerklæringen:

Connect Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig slik at du er klar over disse endringene.

Connect Media er lovpålagt å dele dataene dine med tredjeparter i noen tilfeller. For eksempel levering av data til kompetente myndigheter for en kriminell etterforskning. Eller om å dele data med rettighetshavere, for eksempel for en rettslig etterforskning av brudd på personlighetsrettigheter.

Til toppen

Få tilgang til og endre dataene dine:

For spørsmål om denne personvernerklæringen eller spørsmål om tilgang og endringer i (eller sletting av) dine personlige data, kan du når som helst kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.

Du kan også sende oss en forespørsel om å se, endre eller slette disse dataene. Du kan også sende inn en forespørsel om å be om dataeksport for data som vi bruker med ditt samtykke, eller oppgi med grunner til at du vil at vi skal begrense behandlingen av personopplysninger.

For å forhindre misbruk kan vi be deg om å identifisere deg tilstrekkelig. Når det gjelder tilgang til personlige data knyttet til en informasjonskapsel, må du sende en kopi av den aktuelle informasjonskapselen. Du finner dette i innstillingene til nettleseren din. Hvis dataene er feil, kan du be oss om å endre eller fjerne dem.

Til toppen

Sist oppdatert på 14-04-2021

Firmainformasjon

Kundeservice:

E-post: team@sexdates.no
Telefon: +44 (0) 7418 313855

Sexdates.no er eiendom av: Connect Media

Adresse:

Croy 7c
5653 LC Eindhoven
The Netherlands

Registreringsnummer:
65485041

MVA nummer:
NL856131428B01