Generell

Generelle vilkår gjelder for besøket og bruken av nettstedet og andre tjenester som tilbys av BD Technologies AG. Vennligst studer disse vilkårene nøye før bruker besøker nettstedet og/eller bruker våre tjenester. Hvis det er ett eller flere punkter i våre generelle vilkår og betingelser som bruker ikke er enig i, eller hvis bruker har problemer med å lese disse generelle vilkårene, kan bruker umiddelbart avbryte besøket på nettstedet. Dette eller fremtidige besøket på nettstedet og/eller bruken av tjenestene våre innebærer at bruker godtar disse generelle vilkårene i sin helhet og uten forbehold. For å bruke nettstedet og applikasjonene som er gitt der, kreves registrering, hvor brukeren bruker et personlig passord.

Artikkel 1: Definisjoner

1.1. BD Technologies AG: eier og operatør av nettstedet.

1.2. Hyperkobling: Koblinger som primært er ment for presentasjon til en menneskelig bruker.

1.3. Nettsted: Et medium for presentasjon av informasjon via Internett.

1.4. Bruker: Personen som besøker nettstedet og bruker det på en måte som beskrevet i artikkel 3. Brukeren trenger ikke å søke fysisk kontakt.

1.5. Underholdningsprofil: Personen som på vegne av BD Technologies AG opprettholder kontakt (chat) med brukeren via nettstedet for betalt underholdning. Ingen fysisk kontakt kan opprettes med en underholdningsprofil. Underholdningsprofil og fiktiv profil er av samme betydning.

1.6. Kreditt: Betalingsmåte for å kunne kommunisere via nettstedet.

1.7. Profil: Helheten av personlige egenskaper og preferanser fra bruker- og underholdningsprofilen er gitt for å gjøre det synlig på nettstedet.

1.8. Innhold: Det faktiske innholdet på nettstedet, dette innholdet inkluderer, men er ikke begrenset til, filmer, bilder, tekster og profiler.

1.9. Logging: Digital lagring av databidrag fra bruker.

Til toppen

Artikkel 2: Vilkårens omfang og art

2.1. Disse generelle vilkårene gjelder mellom BD Technologies AG og bruker.

2.2. Disse generelle vilkårene gjelder for bruk av nettstedet.

2.3. Der deler av disse vilkårene kan være gyldige eller ugyldige, forblir de andre delene i kraft, og den aktuelle delen vil bli konvertert til en gyldig del som påvirker den opprinnelige intensjonen så mye som mulig.

Artikkel 3: Innhold og bruk av nettstedet

3.1 Nettstedet tilrettelegger ikke sex for betaling eller legger ikke til rette for prostitusjon og/eller eskorte. Hvis nettstedet mistenker at brukeren opptrer i strid med de generelle vilkårene, forbeholder nettstedet seg retten til å rapportere dette til politiet eller andre rettslige myndigheter. I tillegg vil brukerens konto umiddelbart bli inaktiv, hvorved eventuelle utestående kreditter umiddelbart vil utløpe. Nettstedet er en plattform for brukere å kommunisere og er en passiv kobling mellom online publisering og distribusjon av profil og annen informasjon.

3.2. Nettstedet har også som mål å tillate brukere å kommunisere med underholdningsprofiler.

3.3. Kommunikasjon via nettstedet skjer mot betaling med kreditter. Kreditt har en begrenset gyldighet og utløper automatisk etter 90 dager ubrukt. Når kontoen er deaktivert, utløper alle utestående kreditter. Under forholdene nevnt i artikkel 12 har brukeren muligheten til å benytte seg av angreretten og å få tilbakebetalt beløpet på den/de kjøpte kredittene.

3.4. Formålet med dette nettstedet er å muliggjøre chat-samtaler mellom fiktive profiler og brukere, og inneholder derfor fiktive profiler. Fysiske møter er ikke mulig med disse fiktive profilene.De fiktive profilene er angitt med et ikon på profilsiden.

3.5. BD Technologies AG kan (og lar) underholdningsprofiler ta direkte kontakt og påvirke samtaler på nettstedet. Dette er fiktive profiler der formålrt er betalt underholdning og der ingen fysisk kontakt er mulig.

3.6. Bruk av nettstedet og tjenestene som tilbys via nettstedet er åpent for enhver person som har nådd minimumsalderen på 18 år. Alle brukere skal ha juridisk kontroll over egen økonomi og skal ikke være gjenstand for utnevnelse, rettsavdeling eller konkursadministrasjon. Hvis brukeren ennå ikke har fylt 18 år, må han/hun motsette seg innholdet på nettstedet og/eller brukeren befinner seg i et geografisk område der tilgang til nettstedet eller bruken av det er forbudt, må brukeren umiddelbart forlate nettstedet.

3.7. Bruker kan opprette en profil ved å gå gjennom hele registreringsprosessen. Når bruker går gjennom registreringsprosessen, må brukeren oppgi aktuell og fullstendig informasjon om seg selv. Brukeren garanterer at eventuelle endringer i disse dataene vil bli umiddelbart videreført til nettstedet eller om nødvendig justert av brukeren på sine egne sider på nettstedet. Ved å fullføre registreringen, gir firma en lisens til å bruke immaterielle rettigheter på innholdet som leveres av brukeren til nettstedet. Spesielt inkluderer denne lisensen rett til BD Technologies AG til å duplisere, vise, tilpasse, oversette, skanne, bruke i reklameformål, både kommersielt og ikke-kommersielt, underlisensiere eller overføre innhold relatert til brukerens profil.

3.8. Brukeren har ikke lov til å opprette en profil for andre, overføre den og / eller tillate andre å bruke profilen sin. Hvis dataene til brukeren av en eller annen grunn ikke lenger er korrekte eller fullstendige, må brukeren justere dataene på en slik måte at de er oppdatert på nytt. Hvis brukeren gir feil eller ufullstendig informasjon om seg selv, og hvis BD Technologies AG fastslår at informasjonen som er gitt er feil eller ufullstendig, kan selskapet avslutte eller suspendere kontoen.

3.9. Brukeren er fullt ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet hemmelig. Brukeren alene er ansvarlig for tredjeparters bruk av kontoen, uavhengig av hvordan denne tilgangen til kontoen oppnås. I tilfelle mistanke om misbruk av kontoen, vil BD Technologies AG umiddelbart varsle brukeren og har rett til å fjerne brukertilgang.

Til toppen

3.10. BD Technologies AG er ikke ansvarlig for bruk eller feil bruk av kontoen, eller avviser noe ansvar i den forbindelse.

3.11. Å få tilgang til nettstedet på en uautorisert måte er straffet av loven. Ved mistanke om misbruk vil BD Technologies AG umiddelbart sende inn en rapport.

3.12. Brukeren har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til tredjeparter, som brukeren har via nettstedet, annet enn utelukkende for seg selv.

3.13.Brukeren har ikke lov til å overføre personopplysningene av tredjeparter, som brukeren har via nettstedet, til tredjeparter eller å bruke det til å sende 'søppelpost', 'spam', 'kjedebrev', 'mailings', etc ... til underholdningsprofiler.

3.14. Brukeren har ikke lov til å kommentere eller distribuere innhold som bryter menneskerettighetene. Brukeren har heller ikke lov til å publisere innhold som er ærekrenkende, fornærmende, uanstendig, sårende eller voldelig i naturen, eller som kan provosere politikk, rasisme eller vold. Generelt har ikke brukeren lov til å legge ut innlegg med innhold som bryter med målene til nettstedet eller gjeldende lover, regler eller anstendighetsstandarder.

3.15. Brukeren har ikke tillatelse til å bruke nettstedet på noen måte eller få det brukt til ulovlige handlinger, begå straffbare handlinger og/eller for handlinger som er i strid med generelt gjeldende standarder og verdier. Dette inkluderer blant annet følgende: brudd på immaterielle rettigheter til tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til: opphavsrett, varemerkerettigheter, rettigheter i henhold til europeisk direktiv 96/9 om juridisk beskyttelse av databaser, patentrettigheter, designrettigheter); tyveri; ulovlig og/eller kriminell distribusjon av hemmelig eller konfidensiell informasjon; ulovlig eller straffbar distribusjon av tekster og / eller bilde- og lydmateriale, inkludert rasistiske uttalelser, (barn) pornografi, kriminell datatrafikk, fornærmende uttalelser og såkalte. 'postbomber'; datamaskinspass ('hacking') via nettstedet; ødeleggelse, skade eller gjengivelse ubrukelig av systemer eller automatiserte verk og programvare fra andre; spre virus eller på annen måte bevisst forstyrre kommunikasjon eller datalagring; få tilgang ved hjelp av falske nøkler, falske koder og falske attributter.

3.16. Brukeren har ikke lov til å publisere bilder av andre enn brukeren selv på nettstedet. BD Technologies AG forbeholder seg retten til å nekte, endre eller fjerne bilder, animasjoner eller andre bilder. Det er heller ikke tillatt å distribuere bilder som er innhentet via nettstedet på andre nettsteder eller plattformer.

3.17. Brukeren har ikke lov til å inkludere kontaktdetaljer som telefonnumre, gateadresser, etternavn, URL-er, e-postadresser eller annen personlig identifiserbar informasjon eller å be om å få kontaktinformasjon i profilen eller på bilder av brukeren. BD Technologies AG forbeholder seg retten til å nekte, endre eller fjerne profiler eller deler av profiler.

3.18. På dette nettstedet kan det sendes en "flørt". Disse flørtemeldingene koster en kredit å sende.

3.19. Det koster en kreditt å sende en melding på tavlen "Nylig aktivitet", som ligger på hovedsiden til nettstedet og som samfunnet kan lese.

3.20. I chatoversikten i innboksen blir meldinger slettet etter 30 dager. I tillegg er det bare de siste 100 meldingsinteraksjonene som vises. Flere meldinger kan ikke vises på grunn av lagringskapasitet.

3.21. Bruker får ett gratis kreditt etter registrering. Imidlertid kan BD Technologies AG be om å få bekreftet e-postadressen din før bruker mottar gratis kredittet.

Til toppen

Artikkel 4: Beskyttelse av personopplysninger:

4.1. Nettstedets personvernbetingelser gjelder for bruk av nettstedet. Den beskriver hvordan forbrukerens personopplysninger blir behandlet. Nettstedet overholder herved de juridiske reglene om beskyttelse av personvern og lovgivningen om informasjonskapsler.

4.2. Hvis BD Technologies AG har en mistanke om brudd på regelverket på nettstedet i artikkel 3, har nettstedet rett til å merke seg aktivitetene som brukeren har delt via nettstedet. Nettstedet utdyper dette i personvernbetingelsene.

4.3. For å forhindre svindel og for å verne personopplysninger, har BD Technologies AG rett til å sensurere telefonnumre, e-postadresser og nettsidekoblinger i meldinger og profilbeskrivelser.

Artikkel 5: Ansvar

5.1. BD Technologies AG gjør sitt ytterste for å gjøre nettstedet tilgjengelig på en uavbrutt måte og for å sikre det på alle rimelige måter.

5.2. BD Technologies AG er ikke ansvarlig for plager forårsaket av arbeid, problemer, inngrep, endringer eller begrensninger i funksjonalitet eller andre forhold som påvirker tilgjengeligheten og bruken av nettstedet.

5.3. BD Technologies AG er ikke ansvarlig for korrekthet, fullstendighet og aktualitet av brukerprofiler. Innholdet i det gjenspeiler brukerens mening. Noen profiler, annonser eller bidrag kan være for betalte underholdningsformål. Fysiske kontakter er ikke mulig i slike tilfeller.

5.4. BD Technologies AG er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av bruken av nettstedet.

Til toppen

Artikkel 6: Innhold

6.1. Innholdet på nettstedet består av profiler, brukerbidrag, underholdningsprofiler og reklame.

6.2. BD Technologies AG har ikke mulighet til å kontrollere innholdet i Profiler permanent.

6.3. BD Technologies AG sjekker ikke bidragene som brukere og underholdningsprofiler bytter.

6.4. BD Technologies AG kontrollerer ikke innholdet eller riktigheten av eksterne lenker (annonser).

6.5. Hvis brukeren mistenker brudd på loven, vil BD Technologies AG fjerne de relevante uttalelsene og den relevante profilen og gjøre alt for å forhindre gjentakelse av disse.

6.6. BD Technologies AG bruker blant annet nettsteder til tredjeparter for å sende besøkende til nettstedet, enten det er mot et gebyr eller ikke. Disse tredjepartene er ansvarlige for innholdet på nettstedet deres og måten de sender brukeren til nettstedet ved hjelp av hyperkoblinger.

6.7. Nettstedet er ikke en del av Match group og er heller ikke under kontroll av Match group

Til toppen

Artikkel 7: Personvern, personopplysninger og kontroll av bruk

7.1. BD Technologies AG tar stor vekt på å beskytte brukeropplysningene og deler ikke dette med tredjeparter med mindre BD Technologies AG er forpliktet til å gjøre det på grunnlag av en lovbestemmelse. Se personvernerklæringen på nettstedet i detalj.

7.2. Under besøket på og bruken av nettstedet blir informasjon om brukeren logget. Denne informasjonen er nødvendig for riktig funksjon av nettstedet og optimalisering / forbedring av nettstedet og bruken av nettstedet. Denne informasjonen kan også brukes til å spore feil og / eller brudd på disse generelle vilkårene og lovbestemmelsene som BD Technologies AG anser nødvendig.

7.3. I tilfelle brudd på bestemmelsene i disse generelle vilkårene, handlinger som er i strid med loven og / eller i tilfelle svindel, vil kontoen bli sperret med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel, og medlemskapet vil bli avsluttet umiddelbart. Den kjøpte saldoen utløper umiddelbart og ugjenkallelig. Kostnadene forbundet med å oppdage misbruk eller svindel blir gjenopprettet fra brukeren. BD Technologies AG forbeholder seg retten til å dekke alle skader og rettslige og utenomkostninger fra brukeren.

Til toppen

Artikkel 8: Klagebehandling

8.1. Alle klager relatert til bruk av nettstedet, kvalitet eller annen klage vil bli tatt på alvor av BD Technologies AG.

8.2. Bruker må sende inn en klage skriftlig via e-post til BD Technologies AG.

8.3. BD Technologies AG vil prøve å løse klagen innen 10 virkedager. BD Technologies AG vil informere brukeren om dette skriftlig via e-post

Til toppen

Artikkel 9: Brukertvister

9.1. BD Technologies AG er ikke involvert i kommunikasjon mellom brukere. Bruker skadesløsholder BD Technologies AG mot enhver form for direkte eller indirekte skade som følge av kommunikasjon mellom bruker og en eller flere andre brukere.

Til toppen

Artikkel 10: Immateriell eiendom

10.1. Alle immaterielle rettigheter, samt alle lignende rettigheter til alle tjenester, produkter og informasjon som tilbys på nettstedet, hviler utelukkende hos BD Technologies AG eller dets lisensgivere.

10.2. Ingenting fra dette nettstedet kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra BD Technologies AG. Immaterielle rettigheter til alle tekster, bilder, lyder og programvare på dette nettstedet tilhører BD Technologies AG eller dets lisensgivere.

10.3. I den grad bruker sender tekster, bilder, lyder og / eller programvare til BD Technologies AG eller etterlater dem på nettstedet, overfører bruker alle immaterielle rettigheter til BD Technologies AG og skadesløsgjør derfor BD Technologies AG mot krav fra tredjeparter. BD Technologies AG har derfor rett til blant annet å utnytte disse bidragene kommersielt.

10.4. Hvis BD Technologies AG blir informert om (påstått) krenkende materiale eller om (påståtte) krenkende lenker på nettstedet, da har BD Technologies AG rett, men ikke forpliktelsen, til å umiddelbart fjerne dette innholdet eller linkene.

Til toppen

Artikkel 11: Oppsigelse

11.1. Avtalen om bruk av tjenestene på nettstedet mellom partene inngås på ubestemt tid. Brukeren har rett til å slutte å bruke tjenesten og slette kontoen når som helst.

11.2. På nettstedet kan brukeren be om å avslutte kontoen. Brukeren får da ikke tilgang til kontoen sin og kan ikke motta flere meldinger. Alternativet for å få tilbakebetalt kreditt er nevnt i artikkel 12. Etter 600 dager vil all brukerdata slettes permanent fra systemet.

11.3. Brukeren kan også be om sletting av GDPR. Denne forespørselen må gjøres via e-post. Etter sletting vil alle data og meldinger bli fjernet permanent. Brukeren kan derfor ikke lenger kreve utestående kreditter eller refusjoner.

Til toppen

Artikkel 12: Refleksjonstid

12.1. Brukeren har rett til å kansellere kjøpet av kreditter kjøpt gjennom en kredittpakke innen 14 dager uten å oppgi grunner (angreretten). Hvis brukeren bruker de kjøpte kredittene og tilhørende tjenester innen disse 14 dagene, bortfaller angreretten. Refusjoner vil bli tilbakebetalt ved bankoverføringsmetode innen 14 dager etter at brukeren har gitt beskjed om at han ønsker å gjøre bruk av angreretten. I disse tilfellene må brukeren alltid oppgi en bankkonto.

12.2. For å utøve angreretten, må brukeren informere BD Technologies AG om sin beslutning om å kansellere kjøpet ved hjelp av en entydig uttalelse (f.eks. Skriftlig med post, faks eller e-post).

12.3. Brukeren kan bruke vedlagte skjema for tilbaketrekning av modellen . For å oppfylle angrefristen er det tilstrekkelig å gi beskjed om utøvelsen av angreretten før uttaksperioden på 14 dager er utløpt.

12.4. Hvis brukeren kansellerer avtalen, (med unntak av eventuelle tilleggskostnader som følge av valget av en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveransen som tilbys av BD Technologies AG) uten forsinkelse og senest 14 dager etter at vi har fått beskjed om beslutningen om å trekke kansellere kontrakten.

12.5. Hvis brukeren har bedt om å starte utførelsen av tjenestene i løpet av uttaksperioden, betaler han et beløp som er proporsjonalt med det som allerede er levert på det tidspunktet han har informert BD Technologies AG om at han trekker seg fra avtalen, sammenlignet med full ytelse av avtalen.

12.6. I samsvar med loven kan brukeren skylde verdikompensasjon, hvis brukeren likevel har benyttet seg av de betalte tjenestene, bortfaller brukerens angrerett. Beløpet på verdikompensasjonen bestemmes basert på antall etablerte kontakter. Verdikompensasjonen er begrenset til maksimalt tre fjerdedeler av kostnadene for den mest populære kredittpakken, dette vil bli trukket fra summen av beløpet som skal tilbakekalles.

Til toppen

Artikkel 13: Endringer i pris og generelle vilkår

13.1. BD Technologies AG har rett til å endre (publiserte) priser for bruk av nettstedet, så vel som arten og innholdet av bruken av nettstedet, når som helst og derved å justere bestemmelsene i disse generelle vilkårene eller mer fullstendig.

13.2. BD Technologies AG informerer ikke brukeren aktivt om endringer i de generelle vilkårene. Brukeren må derfor regelmessig sjekke om han godtar gjeldende generelle vilkår. Hvis brukeren fortsetter å bruke nettstedet etter ikrafttredelsesdatoen for endringene, indikerer brukeren at han / hun er enig i endringene og har godtatt dem.

13.3. BD Technologies AG er ikke ansvarlig for (direkte og indirekte) skade eller konsekvenser som følge av endringer på nettstedet og bruken av dette.

13.4. Alle tvister som oppstår mellom bruker og BD Technologies AG vil bli forelagt den kompetente domstolen i distriktet Amsterdam, med mindre obligatorisk lov foreskriver at tvisten må sendes til en annen domstol.

Til toppen

Personvernerklæring:

Denne siden drives av BD Technologies AG. Personvernfølsomme data eller personlige data behandles på dette nettstedet. BD Technologies AG anser nøye håndtering av personopplysninger som svært viktig. Personopplysninger blir derfor behandlet nøye og sikkert av BD Technologies AG. BD Technologies AG følger personvernloven.

Dette betyr at BD Technologies AG i våre prosesser tar hensyn til kravene i personvernlovgivningen. Dette betyr blant annet at:

 • BD Technologies AG oppgir tydelig for hvilke formål BD Technologies AG behandler personopplysninger. BD Technologies AG gjør dette via denne personvernerklæringen;
 • BD Technologies AG begrenser vår innsamling av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • BD Technologies AG spør bruker først om godkjenning til å behandle personopplysningene sine, i tilfeller der din tillatelse er nødvendig;
 • BD Technologies AG tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte brukerens personopplysninger dette gjelder også krav fra partnere som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • BD Technologies AG respekterer brukerens rett til å oppgi, rette eller slette personlige data på eget intiativt.
Til toppen

Registrering og bearbeiding av data:

All informasjon bruker oppgir vil være BD Technologies AG sitt ansvar. I denne personvernerklæringen forklarer BD Technologies AG hvilke personopplysninger BD Technologies AG samler inn og bruker og til hvilket formål. BD Technologies AG anbefaler at bruker leser dette nøye.

Til toppen

Bruk av personopplysninger:

Når bruker nytter seg av tjenesten vår, får BD Technologies AG visse opplysninger fra brukeren. Dette kan være personopplysninger som deles av bruker ved f.eks oppretting av profil eller i meldinger. BD Technologies AG lagrer og bruker bare personopplysningene som blir levert direkte av bruker, i sammenheng med tjenesten bruker har bedt om, eller når det er klart at de blir levert til BD Technologies AG for behandling.

BD Technologies AG bruker følgende informasjon for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen:

 • E-postadresse
 • Betalingsinformasjon
 • Kjønn
 • Brukerens brukernavn
 • Brukerens (profil) bilder
 • Fødselsdato
 • IP-adresse
 • Stjernetegn
 • Personlig informasjon (hobby, interesser, familie og annet)
Til toppen

Registrere:

For å kunne få full bruk av alle tjenestene, må bruker først registrere seg. Bruker må først registrere seg for å få tilgang til noen av tjenestene våre. Etter registrering lagrer BD Technologies AG personopplysningene bruker oppgir via brukernavnet bruker har valgt. BD Technologies AG lagrer denne informasjonen slik at bruker ikke trenger å legge informasjonen inn hver gang, og slik at BD Technologies AG kan kontakte bruker i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

BD Technologies AG vil ikke levere dataene som er knyttet til valgt brukernavn til tredjeparter, med mindre dette er nødvendig i sammenheng med gjennomføringen av avtalen som bruker inngår med BD Technologies AG, eller hvis dette er lovpålagt. I tilfelle mistanke om svindel eller misbruk av våre tjenester, kan BD Technologies AG overlevere personopplysninger til kompetente myndigheter.

Til toppen

Tilgangsportal:

Med vår portal kan bruker få tilgang til et administrasjonsmiljø der bruker selv kan angi, spesifisere og endre informasjon.

Til toppen

Betalinger:

Når Bruker betaler hos BD Technologies AG, bruker BD Technologies AG brukerens personlige data til å behandle dem. For riktig betalingsbehandling bruker BD Technologies AG betalingstjenesteleverandører som tar seg av betalingen gjennom et sikkert miljø. Vi ber bare om nødvendig informasjon for å utføre betalingen. Slik personlig data blir ikke brukt til andre formål.

Til toppen

Markedsføring:

I tillegg til informasjonen på nettstedet vårt, kan BD Technologies AG også informere bruker på e-post om våre personlige produkter og tjenester. BD Technologies AG kan be om din mening via e-post for å legge til rette og forbedre tjenestene som tilbys av BD Technologies AG.

Til toppen

Kontakt skjema:

Gjennom våre tjenester tilbyr BD Technologies AG muligheten til å stille spørsmål ved hjelp av et kontaktskjema, for å håndtere spørsmål blir bruker bedt om å fylle ut ulike opplysninger. Bruker velger selv hvilken informasjon hen vil gi. For fullstendig svar og behandling blir dataene bruker sender BD Technologies AG lagret så lenge som skjemaets art eller innholdet i e-posten anses som nødvendig.

Til toppen

Utgivelse:

Når bruker bruker tjenesten vår, blir følgende informasjon publisert slik at den er synlig for andre medlemmer på nettstedet:

 • Brukerens brukernavn
 • Kjønn og alder
 • Brukerens (profil) bilder
 • Informasjonen bruker har gitt og om sine interesser og seksuelle preferanser.
Til toppen

Annonser:

Nettstedet vårt kan vise annonser.

Til toppen

Avsetning til tredjepart:

BD Technologies AG kan videreformidle brukerens data til våre partnere. Disse partnerne er involvert i gjennomføringen av avtalen. Disse partnerne bruker bare brukerens dataer til tjenestene på nettstedet, inkludert håndtering av betalinger, håndtering av e-posttjenesten og innholdsbehandling. Det er inngått en egen databehandlingsavtale med hver enkelt partner. Dette for å inngå avtaler om sikkerhet og håndtering av våre data.

Til toppen

Prosessoravtale med tredjeparter:

Følgende punkter er nedfelt i behandlingsavtalen, utarbeidet av BD Technologies AG i samarbeid med tredjeparter:

 • Formålet med databehandlingen
 • Hvilke sikkerhetstiltak blir tatt for å beskytte brukerens personlige data
 • Håndtere lagring av personopplysninger
 • Underprosessorer som er engasjert for å tilby våre tjenester

BD Technologies AG har utarbeidet en prosessoravtale for personopplysningene vi behandler fra våre medlemmer. Dette er inkludert i sin helhet i vår personvernerklæring for å overholde ansvarligheten. Denne prosessoravtalen gjelder bare når vi behandler personopplysninger om medlemmene våre. Databehandlingsavtalen gjelder automatisk hvis det ikke gjøres innvendinger mot disse vilkårene.

Til toppen

Hemmelighold og konfidensialitet:

Alle personopplysninger som våre partnere mottar fra BD Technologies AG og som er inkludert i prosessoravtalen, er underlagt taushetsplikt overfor tredjeparter. Prosessoren vil ikke bruke denne informasjonen til et annet formål enn det den har fått den til. Denne taushetsplikten gjelder ikke hvis det er logisk nødvendig å gi informasjonen til tredjeparter med tanke på oppgavens art og gjennomføringen av prosessoravtalen, eller det er en juridisk forpliktelse til å gi informasjonen til en tredjepart.

Til toppen

Bruk av informasjonskapsler:

BD Technologies AG bruker informasjonskapsler når BD Technologies AG tilbyr dette nettstedet for å identifisere bruker og dermed gjøre det lettere for bruker å få tilgang til nettstedet. Informasjonskapsler plasseres også via tredjeparter som er engasjert av BD Technologies AG.

Når bruker besøker nettstedet for første gang, vises et varsel der BD Technologies AG forklarer hvorfor BD Technologies AG bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettstedet tolker BD Technologies AG som samtykke (din godkjenning) i bruk av informasjonskapsler.

Bruker kan deaktivere informasjonskapsler via nettleseren din. Husk at det da er mulig at nettstedet vårt ikke lenger fungerer som optimalt.

BD Technologies AG har gjort avtaler med tredjeparter som plasserer informasjonskapsler, om bruk av informasjonskapsler og applikasjoner. Vi har imidlertid ikke full kontroll over hva leverandørene av disse applikasjonene selv gjør med informasjonskapslene når de leser dette.

Til toppen

Klikk-atferd og Google Analytics:

Besøksdata spores på nettstedet for å måle interessen for de forskjellige delene av nettstedet. Som et resultat kan utformingen av nettstedet tilpasses interessene og opplevelsene til besøkende.

BD Technologies AG bruker også Google Analytics for å holde rede på hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. BD Technologies AG har inngått en prosessoravtale med Google for å inngå avtaler om håndtering av dataene våre. Videre har BD Technologies AG ikke tillatt Google å bruke den innhentede Analytics-informasjonen til andre Google-tjenester.

Til toppen

Sikkerhet:

BD Technologies AG tar sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Spesielt tar vi følgende tiltak:

 • Tilgang til personopplysninger er beskyttet med et brukernavn og passord
 • Etter mottak lagres dataene i et eget, beskyttet system
 • BD Technologies AG tar fysiske tiltak for å beskytte tilgangen til systemene der personopplysninger er lagret
 • BD Technologies AG bruker sikre tilkoblinger (Secure Sockets Layer eller SSL) som beskytter all informasjon mellom bruker og nettstedet vårt når bruker skriver inn sine personlige data
 • BD Technologies AG fører logger over alle forespørsler om personopplysninger
Til toppen

Oppbevaringsperioder:

Personopplysningene beskrevet ovenfor vil oppbevares så lenge det er nødvendig for å behandle bestillingene, inkludert garanti. Dataene til bruker blir også lagret for statistiske og datadrevne formål. Dataene til bruker blir lagret i maksimalt to år etter registrering. Dataene vil da bli slettet, med mindre det er en juridisk forpliktelse som krever lengre lagring.

Til toppen

Nettsteder til tredjeparter:

Denne personvernerklæringen gjelder ikke nettsteder til tredjeparter som er koblet til nettstedet vårt ved hjelp av lenker. BD Technologies AG kan ikke garantere at disse tredjepartene vil håndtere brukerenes personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. BD Technologies AG anbefaler at bruker leser personvernerklæringen til disse nettstedene før bruker bruker disse nettstedene.

Til toppen

Personlig:

Brukeren har ikke lov til å opprette en profil for andre, overføre denne og / eller la andre bruke profilen. Hvis brukerens data av en eller annen grunn ikke lenger er korrekte eller fullstendige, må brukeren justere dataene slik at de er oppdatert igjen. Hvis brukeren gir feil eller ufullstendig informasjon om seg selv, og hvis BD Technologies AG fastslår at informasjonen som er gitt er feil eller ufullstendig, kan BD Technologies AG avslutte eller stenge kontoen.

Til toppen

Brukernavn og passord:

Brukeren er fullt ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet hemmelig. Brukeren alene er ansvarlig for tredjeparters bruk av kontoen, uavhengig av hvordan denne tilgangen til kontoen oppnås. Ved mistanke om misbruk av kontoen, skal bruker umiddelbart varsles og BD Technologies AG har rett til å fjerne brukertilgang.

Til toppen

Tredjepartsinformasjon:

Bruker har, for ethvert formål, ikke lov til å bruke personlig informasjon fra tredjeparter som bruker har tilgjengelig gjennom nettstedet. Dette inkluderer overføring av informasjonen til tredjeparter eller utsendelser til personer, der bruker har fått informasjonen via nettstedet. Bruker samtykker i at bruker ikke vil distribuere 'søppelpost', 'spam', kjedebrev, 'mailings' eller massedistribusjon av e-post til underholdningsprofiler.

Til toppen

Endringer i personvernerklæringen:

BD Technologies AG forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen. Det anbefales at bruker konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig slik at bruker er klar over disse endringene.

BD Technologies AG er lovpålagt å dele dataene til brukeren med tredjeparter i noen tilfeller. For eksempel levering av data til kompetente myndigheter for en kriminell etterforskning. Eller om å dele data med rettighetshavere, for eksempel for en rettslig etterforskning av brudd på personlighetsrettigheter.

Til toppen

Få tilgang til og endre dataene til bruker:

For spørsmål om denne personvernerklæringen eller spørsmål om tilgang og endringer i (eller sletting av) brukerens personlige data, kan bruker når som helst kontakte BD Technologies AG ved hjelp av informasjonen nedenfor.

Bruker kan også sende BD Technologies AG en forespørsel om å se, endre eller slette disse dataene. Bruker kan også sende inn en forespørsel om å be om dataeksport for data som BD Technologies AG bruker med brukerens samtykke, eller oppgi med grunner til at bruker vil at vi skal begrense behandlingen av personopplysninger.

For å forhindre misbruk kan BD Technologies AG be bruker om å identifisere seg tilstrekkelig. Når det gjelder tilgang til personlige data knyttet til en informasjonskapsel, må bruker sende en kopi av den aktuelle informasjonskapselen. Bruker finner dette i innstillingene til nettleseren din. Hvis dataene er feil, kan bruker be BD Technologies AG om å endre eller fjerne dem.

Til toppen

Sist oppdatert på 07-10-2022

Firmainformasjon

Kundeservice:

E-post: team@sexdates.no
Telefon: +44 (0) 7418 313855

Sexdates.no er eiendom av: BD Technologies AG

Adresse:

Baarerstrasse 82
6300 Zug
Switzerland

Registreringsnummer:
CHE‑443.976.147

MVA nummer:
CHE‑443.976.147 MWST